Az előadások hanganyaga és annak minden kiragadott részlete, akár szóban, akár írott formában a szerző szellemi terméke és egyben tulajdona. Az elhangzott előadásokat, vagy azok egyéni gépelés során írásban rögzített verzióját saját szerzeményként felhasználni tilos. Egy-egy gondolat, részlet kiragadása, idézése csak a szerzőre vonatkozó hivatkozással, a forrás pontos megjelölésével megengedett a szerző előzetes tájékoztatása mellett és engedélyével. Felhasználásra irányuló engedélykérő levelét az idézet pontos meghatározásával, a felhasználni kívánt közzétételi időpont, felület és forma (hang- vagy írott anyag) megjelölésével kérjük, itt küldje el. Az engedély kiadását követően a készre szerkesztett dokumentumot, amelyben az idézés illetve hivatkozás megjelenik, elektronikus formában szükséges megküldeni.